středa 14. srpna 2013

Stalin's little helper STZ-5

 Teplé dny za námi.....snad....tak konečně možnost zase něco udělat.
Pod ruku mi přišel ruský tahač STZ-5 od Vulcan Models 1/35.Velmi jsem se na model těšil a tak jsem minulý týden začal a během pěti dní jsem stihl udělat hrubou stavbu.
  Po otevření krabice jsem začal kontrolovat výlisky a přišla nespokojenost.Šrouby vypadají spíše jako nýty,na mnoha místech šasi jsou vtaženiny a velmi dobře znatelné dělicí roviny a stopy po vyhazovačích.
Na povrchu jsou místy i vidět drobné ďolíky,které zde vznikly při vstřikování plastu do špatně vyčištěné formy.
Při pasování podvozku byla také potřeba některé kolíky kvůli přesnějšímu pasování odříznout a dílek prostě spasovat a přilepit natupo.Model tak na mě působí jako short run.
   Uvidíme jak si bude počínat konkurence Riich model.Doufám,že určitě lépe než Vulcan Models.

                                                                                  
Warm days for us ..... maybe .... so finally have the chance again to do something.
I got to hand Russian tractor STZ-5 from Vulcan Models 1/35.
 I enjoyed the model and I started last week and within five days I managed to do a rough structure.
   After opening the box, I began to check moldings and came
displeasure.Bolts look more like rivets, in many parts of the chassis are sink marks a very significant parting plane and traces of bouncers.
On the surface, are sometimes also seen tiny hollows, which were established in plastic injection mold in poorly treated.
When passing chassis was also needed some pins for more precise passing and cut off a piece just join them and stick It. Model works for me as a ''short run''.
    We will see how you will behave
competitive firm Riich model.I hope that certainly better than Vulcan Models.
Žádné komentáře:

Okomentovat