neděle 24. června 2012

Soviet Earthmover Belarus , Plusmodel 1/35 - resin madness

Velmi dlouho jsem nemohl na tyto stránky přispět , protože jsem byl zaneprázdněn školou.Nyní je vše úspěšně za mnou a mohu se věnovat svému hobby naplno.

  Posledních několik měsíců se věnuji stavbě modelu , který jsem dostal na recenzi . Je to velmi detailně zpracovaný model traktorového bagru Bělorus . Krabička obsahuje 232 resinových dílů , 2 aršíky fotoleptů , hadičky a drátky na hydrauliku  a aršík acetátové fólie na zasklení. Jak už jsem zmínil , model je velmi detailně zpracován , protože výrobce si mohl stroj ,,osahat'' v reálu . To dosvědčují fotografie reálného stroje na přiloženém CD , na kterém je i postup stavby.

Můj model je nyní ve fázi před nástřikem Surfaceru ,já ale zveřejním pár fotek z předešlých měsíců.
Další fotografie přidám,až bude stroj před barvou . Doufám,že se Vám bude líbit....
*  *  *

For a long time I could not contribute to this site because I was busy by school . Now It is successfully behind me and I can take my hobby to the fullest.

   The last few months is devoted to model building, which I got for review. It worked very detailed model of earthmover Belarus . Each carton contains 232 resin parts, 2 Photo Etched sheet, tubing and wires to the hydraulic devices and acetate sheet film on glazing. As I mentioned, the model is elaborated in great detail, because the manufacturer could have a machine  in ,, real touch''. This is shown by photographs of real machines on the enclosed CD, which is the process of construction.

My model is now in pre-coated with Surfacer, but now I publish a few photos from previous months.
More photos add up the machine before paint. I hope you will like it ....

   

Žádné komentáře:

Okomentovat